fbpx

การเลือก เลขที่บ้านมงคลและความหมายของตัวเลขต่างๆ

การเลือก เลขที่บ้านมงคลและความหมายของตัวเลขต่างๆ

การเลือก เลขที่บ้านมงคลและความหมายของตัวเลขต่างๆ

ปัจจุบันการเลือกซื้อบ้านแบบพร้อมอยู่นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากการออกแบบมาอย่างถูกหลักเป็นอย่างดี ยังสอดแทรกมาด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยมากมาย ตอบโจทย์การใช้งานของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่นอกเหนือไปจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั่นก็คือ เรื่องของความเชื่อ เรื่องของฮวงจุ้ย ที่ก็จำเป็นที่จะต้องถูกโฉลกกับผู้อยู่อาศัย เพื่อเป็นการเสริมความสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย หรือเจ้าของบ้านนั่นเอง โดยเฉพาะเรื่อง บ้านเลขที่มงคล ก็ถือว่าสามารถสร้างความร่มเย็น สร้างความเจริญรุ่งเรื่อง และสามารถอยู่เย็นเป็นสุขของคนในบ้านได้เช่นเดียวกัน

เลขที่บ้านมงคลคืออะไร

สำหรับการหาเลขที่บ้านมงคลของแต่ละคนนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการคำนวณตัวเลขที่นำเอาเลขผลรวมสุดท้ายของบ้านเลขที่ อย่างเช่น บ้านเลขที่ก็ให้นำเอาตัวเลขแต่ละหลัก มาบวกรวมกัน เพื่อที่จะได้นำเอาผลรวมมาบอกกันอีกทีก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

1+9+8+1+2+5 = 26

บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2+6 = 8

 

ความหมายของเลขที่บ้านมงคลตามหลักฮวงจุ้ย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 1

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขตัวแรกที่จะบ่งบอกถึงตัวเลขของบ้านมงคล ที่มีผลรวมของตัวเลขทั้งหมดที่ได้เท่ากับ 1 สำหรับตัวเลขดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นเลขที่จะมีลักษณะโดดเด่นของการเป็นผู้นำ เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีจิตใจกล้าหาญ สติปัญญาดี ชอบความอิสระและอยู่อย่างสุขสบาย แต่อนึ่งคนในบ้านจะมีลักษณะไม่ชอบเข้าสังคม โลกส่วนตัวสูง แต่มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ ตลอด

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 1 เหมาะกับอาชีพ

 • งานสายบริหาร
 • ข้าราชการ

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขของบ้านเลขที่เขต่อมานั่นก็คือบ้านเลขที่ที่มีผลรวมของตัวเลขทั้งหมด แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 ความมงคลของเลข 2 จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายใจ ไม่มีโรคภัย ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้าน จะช่วยเสริมด้านการงานให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากกว่าการทำการค้า

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2 เหมาะกับอาชีพ

 • ผู้ทำงานที่เกี่ยวกับโรงแรม
 • ผู้ประกอบกิจการต่างๆ
 • งานนายหน้า ที่ต้องเดินทางพบผู้คนแล้วจะได้ลาภ

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 3

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขต่อมา นั่นก็คือตัวเลขของบ้านเลขที่มงคล ที่มีการรวมตัวเลขทั้งหมอ แล้วได้ผลรวมออกมาเป็นเลข 3 โดยที่เลขดังต่อไปนี้นั้นถือว่าเป็นเลขแห่งความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ผู้ที่อยู่อาศัยมักเป็นผู้ที่ใช้กำลังมากกว่าความคิด แต่มีความขยัน ไม่ชอบอยู่นิ่ง กล้าหาญ มีระเบียบวินัยดี รักกีฬา การออกกำลังกาย การผจญภัย เลขดังกล่าวเหมาะสำหรับทำการค้า มากกว่าที่อยู่อาศัย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 3 เหมาะกับอาชีพ

 • อาชีพที่ต้องใช้กำลังแรงงาน ความร่วมมือร่วมใจของคนจำนวนมาก
 • งานฝีมือ/งานช่าง งานที่เกี่ยวกับโลหะ เครื่องจักรกล งานอุตสาหกรรม การผลิต โรงงานต่างๆ

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขต่อมา ที่เป็นเลขบ้านที่เป็นมงคล นั่นก็คือเลขที่บ้านที่มีผลรวมของตัวเลขทั้งหมด แล้วออกมาได้เท่ากับ 4 เป็นเลขที่มีสติปัญญา มีไหวพริบ พูดจาไพเพราะ มีคารมคมคาย ฉลาดเจรจาสื่อสาร มีสติปัญญาแหลมคม และแน่นอนว่าเลข 4 เป็นเลขบ้านที่ถูกจัดให้เป็น บ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วรวย เรียกโชค ทรัพย์ ลาภ แก่ผู้อยู่อาศัย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 4 เหมาะกับอาชีพ

 • เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ผู้ประกอบกิจการ งานค้าขาย เซลล์ นายหน้า
 • งานเขียน งานไอที งานสื่อมีเดียต่างๆ

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขถัดมา นั่นก็คือเลขบ้านมงคล ที่มีการรวมของผลรวมทั้งหมด แล้วได้ผลลัพธ์ที่ออกมาของตัวเลขที่เท่ากับ 5 ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ เชื่อกันว่ามีบุญสะสมมา โดยที่จะส่งผลให้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีความมั่นคงทางร่างกาย และสติปัญหา เป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเก่งด้วยปัญญา เป็นผู้ที่มีเหตุผล บ้านที่เลขรวมเท่ากับ 5 จึงนับว่าเป็นเลขที่บ้านอุดมมงคล ส่งเสริมให้เจ้าของบ้านเป็นที่รักใครของคนรอบตัว

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5 เหมาะกับอาชีพ

 • ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
 • นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ทนายความ

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 6

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขที่บ้าน ที่เป็นเลขมงคลเลขต่อมา นั่นก็คือเลขที่บ้านมงคลที่มีผลรวมของตัวเลขทั้งหมด ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับ 6 นั่นก็คือผู้อาศัยมักเป็นคนเจ้าเสน่ห์ รักสวยรักงาม เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนมากมาย แต่มักเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รักความสะดวกสบาย แต่มีโอกาสและช่องทางในการแสวงหาโภคทรัพย์ดีกว่าคนอื่น บ้านหลังนี้จึงเป็นเลขที่ดีมงคล อยู่แล้วรวย

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 6 เหมาะกับอาชีพ

 • อาชีพค้าขาย หรือ เจ้าของกิจการเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์
 • กิจการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ร้านเสริมสวย ศิลปะ ศิลปิน

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 7

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขบ้านที่เป็นเลขมงคลเลขถัดมา ที่ได้มีการรวมตัวเลขทั้งหมดให้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่เท่ากับ 7 ส่วนมากมักทำนายทายทักในทางร้ายมากกว่าดี บ่งบอกถึงอุปสรรคของผู้อยู่อาศัย มักทำงานหนักแต่มักไม่เหลือเงินเก็บ ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังมีปัญหาความขัดแย้งกับคนในครอบครัวอีกด้วย แต่มีข้อดีคือ ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ มักเป็นคนหนักแน่น มีโลกส่วนตัวสูง มีความวิริยะอุสาหะความเพียรพยายามกว่าใคร ไม่ยอมแพ้โชคชะตา ดังนั้นความสำเร็จจะได้มาอย่างมั่นคงถาวรกว่าใคร

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 7 เหมาะกับอาชีพ

 • เหมาะกับงานที่อาศัยความรอคอย อย่าง เกษตรกรรม ค้าขายพืชผักธัญญาหาร เมล็ดพันธุ์
 • เจ้าของธุรกิจที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 • งานอุตสาหกรรม คลังสินค้า

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 8

สำหรับการตีความหมายของตัวเลขของบ้านมงคลหมายเลขต่อมา นั่นก็คือบ้านที่มีผลรวมตัวเลขทั้งหมด แล้วออกมาได้เท่ากับ 8 ส่วนมากผู้อาศัยมักเป็นคนสองบุคลิก ด้านหนึ่งเป็นคนที่คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง ฉลาดเฉลียวแกมโกง มีเล่ห์เลี่ยม ทันคน กล้าได้กล้าเสีย ปรับตัวได้เก่ง แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบ มีความลุ่มหลง มัวเมส เจ้าเล่ห์ เอาแน่เอานอนไม่ได้

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 8 เหมาะกับอาชีพ 

 • ผู้บริหาร รวมถึงงานเจรจาสื่อสาร การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ
 • ค้าขายของที่ทำให้คนติด เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ของมึนเมาต่างๆ
 • ธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน อย่างบริการเดลิเวอรี่ ดรอปชิป

 

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9

สำหรับการตีความหมายของตัวเลข ตัวถัดมานั่นก็คือ ตัวเลขของบ้านที่มีการรวมผลลัพธ์ที่ออกมาได้เท่ากับตัวเลขเท่ากับ 9 ผู้ที่อาศัยบ้านหลังนี้ มักเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีคนเคารพนับถือ นับหน้าถือตา โดยเลข 9 นั้นเป็นเลขที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยอยู่แล้ว เป็นเลขที่มีคุณงามความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีคนคอยเกื้อหนุนอยู่เสมอ ผู้อาศัยบ้านหลังนี้จึงเป็นคนที่มาอายุยืนยาว เคร่งศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์ สิ่งลี้ลับอยู่เสมอ

บ้านเลขที่ผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9 เหมาะกับอาชีพ 

 • งานเกี่ยวกับนักบรรยาย หรือวิทยากร
 • งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เช่นนักแปลภาษา
Scroll to Top