fbpx

ตกแต่งบ้านควรคำนึงส่วนไหนเป็นหลัก

ตกแต่งบ้านควรคำนึงส่วนไหนเป็นหลัก

ตกแต่งบ้านควรคำนึงส่วนไหนเป็นหลัก

การตกแต่งบ้านให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ให้เป็นสัดเป็นส่วน คงเป็นสิ่งที่ทุกคนคงจะปรารถนา เพราะบ้านในรูปแบบนี้ จะมอบความอบอุ่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย ให้อยากใช้เวลาอยู่ภายในบ้านมากกว่าเดิม แต่ถ้าหากบ้านที่อาศัยอยู่ในรูปแบบที่ทรุดโทรม ขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษา และตกแต่งไม่เป็นระเบียบ ที่ดูไม่สวยงาม ก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ที่ไม่สามารถมอบความสะดวกสบาย และความสบายใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย ให้สามารถใช้ชีวิตภายในบ้านพักได้อย่างสบายใจได้นั่นเอง

หลักในการจัดตกแต่งบ้าน

สำหรับหลักการตกแต่งบ้าน ที่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงส่วนสำคัญ ซึ่งก็หมายถึงองค์ประกอบรวมที่จำเป็นที่จะต้องมีภายในบ้าน หรือก็คือ ต้องแต่งบ้านออกมาให้สวยงาม แต่ก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้สิ่งของที่สามารถหยิบมาใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับความต้องการของทุกคนภายในครอบครัว ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

  • ความสะดวกสบาย
  • ถูกสุขลักษณะ
  • ความปลอดภัย
  • ความสวยงาม
  • ความประหยัด และช่วยอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ
  • สนองต่อความต้องการ และกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว
  1. ความสะดวกสบาย

สำหรับปัจจัยหลักที่ควรต้องคำนึงเป็นอันดับแรกๆ เลยนั่นก็คือ ความสะดวกสบาย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นสิ่งของที่นำมาตกแต่งบ้านควรจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก เช่น การจัดส่วนรับประทานอาหารไว้ใกล้ๆ กับครอบครัว พื้นที่ในการทำงานต้องเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงจากสิ่งรบกวนต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง และต้องควรวางเอาไว้ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยที่ของแต่ละอย่าง จะมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ เพื่อที่จะสามารถหยิบจับมาใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ

2.ถูกสุขลักษณะ

การตกแต่งบ้านให้ถูกสุขลักษณะ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดี ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นควรจัดบ้านให้มีแสดงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน หน้าต่างควรจะต้องถูกต่อเติมในที่ที่เหมาะสม ที่สามารถถ่ายเท ระบายอากาศได้อย่างเต็มที่ ไฟฟ้า และน้ำ ปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตโดยควรต้องตรวจสอบไฟสม่ำเสมอ และน้ำจะต้องมีความสะอาด ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และควรรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ

3.ความปลอดภัย

นอกจากปัจจัยหลักที่ทุกบ้านควรจะต้องมีนั้นก็คือในเรื่องของความสะดวกสบาย และตรวจเช็คทุกอย่าง่ให้ตรงต่อความต้องการที่ถูกสุขลักษณะมากที่สุด สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยก็คือหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะฉะนั้นคควรเลือกซื้อเครื่องเรือนที่ไม่มีมุมแหลม หมั่นตรวจตราสายไฟปลั๊กไฟต้องอยู่สภาพดีและที่อยู่ต่ำจนทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก บันไดบ้านต้องมีความแข็งแรง อุปกรณ์ที่นำมาใช้ตกแต่งบ้านต่างๆ จะต้องยึดแน่น และแข็งแรง ที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากที่สุด

4.ความสวยงาม

การตกแต่งบ้าน อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่จะแต่งให้สวยงาม และมีสมดุลที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะสามารถทำได้ เพราะการซื้อสิ่งของต่างๆ เข้ามาตกแต่งภายในบ้านโดยไม่มีแบบแผนในการจัดวาง ก็จะทำให้มีแต่การใช้พื้นที่ไปอย่างสิ้นเปลือง เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องศึกษาการตกแต่งของสไตล์บ้านที่เหมาะสม เช่น การทาสีตกแต่งบ้าน ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้สอย สีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย แต่ถ้าหากต้องการที่อยากให้บริเวณบ้านที่อยู่รู้สึกถึงความอบอุ่นก็จะต้องคำนึงถึงสีที่จะใช้สีที่สามารถลดค่าของสีลง ได้แก่ สีส้มอ่อน เป็นต้น ซึ่งการเลือกนำเอาต้นไม้ต่างๆ มาตกแต่งพื้นที่ภายในบ้านก็สามารถเพิ่มความสวยงาม และความสดชื่นได้เป็นอย่างดี

5.ความประหยัด และช่วยอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ

สิ่งที่จะทำให้การตกแต่งบ้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ที่จะไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ควรคำนึงถึงความตกแต่งที่พอเหมาะ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นทั้งความประหยัดทั้งเวลาแรงงาน และเงิน ซึ่งถ้าหากทุกคนภายในบ้านช่วยกันตกแต่ง ก็จะได้ทั้งของที่ต้องการ ที่สามารถใช้งานได้จริง และเกิดการสร้างกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนั่นเอง

6.สนองต่อความต้องการ และกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว

สิ่งที่ต้องคำนึงในการตกแต่งบ้านสิ่งสุดท้าย นั่นก็คือเรื่องของการตกแต่งยังไงให้ต้องตอบสนองความต้องการ และกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ อีกหนึ่งอย่าง เพราะจะทำให้สมาชิกอยากใช้เวลาภายในบ้านมากกว่าเดิม เช่น แบ่งพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน โซนพักผ่อน และโซนอ่านหนังสือ ก็จำเป็นต้องการใช้พื้นที่ที่มีความสงบ โซนทำกิจกรรมต่างๆ ก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรม ควรจะต้องคำนึงถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนสมาชิกภายในบ้านเป็นหลัก เพราะจะทำให้สามารถเลือกของตกแต่งเข้ามาอย่างเหมาะสม

ทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญในการตกแต่งบ้าน โดยการตกแต่งบ้านอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่มันหมายถึงความสบายใจของผู้อยู่อาศัย ที่จะทำให้อยากใช้เวลาอยู่ภายในบ้านมากกว่าเดิมนั่นเอง และสำหรับใครที่กำลังมีแผนที่จะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน และตกแต่งบ้าน แต่ยังไม่มีความรู้ที่มากพอ การเลือกผู้ช่วยดีๆ มาช่วยวางแผนการตกแต่งอย่างที่ 168 to be design ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะทำให้บ้านของคุณออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

Scroll to Top