fbpx

สถาปนิก ในประเทศไทย

สถาปนิก ในประเทศไทย

สถาปนิก ในประเทศไทย

สถาปนิก (Architect) คือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และวางแผนก่อสร้าง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เพราะจะสามารถควบคุมทิศทางในการออกแบบตกแต่งภายใน และการก่อสร้างทุกรูปแบบ ซึ่งหลายคนมักจะคุ้นเคยว่าเป็นงานสถาปัตยกรรม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นผู้ที่บริหารจัดการการออกแบบ วางแผนให้การสร้างอาคารสถานที่แต่ละแห่ง มีความเหมาะสมประโยชน์ในการใช้สอย รวมไปถึงการเลือกหาวัสดุที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพ ที่จะต้องมีทั้งความสวยงาม และความคงทนในการใช้งาน โดยที่ สถาปนิก จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบ การบริหารโครงการ การบริหารการใช้พลังงานในอาคาร การบริหารจัดการอาคาร และการเรียนเกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น โดยเป้าหมายการทำงานของอาชีพนี้ คือ การออกแบบสิ่งก่อสร้าง และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้สวยงาม มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถทั้งในด้านศิลปะ และเทคนิคประกอบกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ให้สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ที่ต้องการใช้สอย และมีความประหยัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาการก่อสร้าง หรือค่าวัสดุต่างๆ ที่สำคัญ คือต้องทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ความรู้ ความสามารถของ สถาปนิก ในประเทศไทย ที่จะช่วยตัดสินใจในการใช้บริการ

ในแง่ของทักษะ และความรู้ความสามารถ นอกจากจะต้องเป็นอาชีพที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตนเองเป็นอย่างมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และห้ามมองข้ามเลยนั่นก็คือ ความรับผิดชอบ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการทำงานทุกส่วน ถ้าหากสถาปนิกมีความรับผิดชอบสูง ก็จะสามารถควบคุม และคอนโทนการทำงานของแผนงานต่างๆ ให้ออกมาได้อย่างดี เนื่องจากสถาปนิกไม่ได้ทำหน้าที่ในการออกแบบ หรือวางแผนการทำงานตามที่ลูกค้าสั่ง หรือต้องการเพียงเท่านั้น หากแต่ผลงานที่ทำขึ้นมานั้น ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป หากไม่รับผิดชอบ หรือไม่มีความระมัดระวัง อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่จะเป็นจึงต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ สำหรับในประเทศไทย อาชีพสถาปนิก ที่รับราชการ จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ส่วนภาคเอกชน ส่วนใหญ่มักจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ และความสามารถ หรือขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในหลายอาชีพที่น่าสนใจที่เด็กๆ อาจเก็บไปคิด และวางแผนการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ โดยที่ในปัจจุบันมีบริษัทตกแต่งภายในที่เปิดให้บริการแบบครบวงจร มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จบตั้งสาย สามารถกำหนดการทำงานได้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร รวมไปถึงทีมช่างมืออาชีพ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการที่ 168 To Be Design จะมอบความสะดวกสบาย และสามารถผสมผสานการทำงานที่ดีที่สุดได้อย่างมากที่สุด

168 To Be Design ทีมงานสถาปนิก ในประเทศไทยที่ดีที่สุด

สถาปนิก ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ที่สำคัญ โดยที่หลายๆ คนมักจะเข้าใจผิดในเรื่องของระบบการทำงานระหว่าง สถาปนิก และวิศวกร ซึ่งในส่วนของงานวิศวกรรรมที่สถาปนิกต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลายส่วน เช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่าง ๆ ดังนั้น การก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีทั้งวิศวกร และสถาปนิก เพราะขอบเขตของงานที่รับผิดชอบนั้น มีหลายประเด็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ คือ ทำแทนกันไม่ได้ โดยที่วันนี้จะมาบอกถึงหน้าที่การทำงานอย่างมืออาชีพของ 168 To Be Design ทีมงานสถาปนิก ในประเทศไทยที่ดีที่สุด ว่าที่นี่ทำงานกันอย่างไร จนทำให้กลายมาเป็นบริษัทตกแต่งภายในที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในปัจจุบัน

 • 168 To Be Design ออกแบบเบื้องต้น : ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นมีส่วนสำคัญมากที่สุด เพราะจะเป็นการปูพื้นฐาน และแนวทางการก่อสร้าง ซึ่งที่ 168 To Be Design เราจะมีทีมงานออกแบบที่ทำงานเป็นทีมใหญ่ พร้อมนำเสนอแบบการก่อสร้างที่ดี และได้มาตรฐานมากที่สุด
 • 168 To Be Design ออกแบบรายละเอียด : ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ที่ 168 To Be Design จะทำหน้าปรึกษา ติดต่อ และพูดคุยกับผุ้อยู่อาศัยโดยตรง เพื่อที่จะสามารถออกแบบรายละเอียดภายในต่างๆ ให้เหมาะสม และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด
 • 168 To Be Design ทำแบบก่อสร้าง : ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานทุกงานที่ 168 To Be Design ได้รับมอบหมาย ลูกค้าจะต้องได้เห็นแบบการก่อสร้างจริงก่อน เพื่อทำการพูดคุย ปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมส่วนที่ต้องการ
 • 168 To Be Design ประมูล และเจรจาต่อรอง : สำหรับขั้นตอนการประมูล และเจรจาต่อรอง จะส่งผลให้ลูกค้า หรือผู้ว่าจ้างได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะรวมไปถึงการประมูลวัสดุ และอุปกรณ์จากผู้รับเหมา ที่จะทำให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ที่จะอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
 • 168 To Be Design บริหารการก่อสร้าง : ที่ 168 To Be Design เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอน โดยที่สถาปนิกจะลงหน้างานทุกวันเพื่อทำการบริหาร และตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะทำให้เกิดงานที่ดีที่สุด ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการมากที่สุด

เพราะที่ 168 To Be Design เราคือบริษัทตกแต่งภายในที่มีการบริการแบบครบวงจร เป็นบริษัทใหญ่ที่มีเจ้าหน้าที่ และตำแหน่งการทำงานครบทุกประเภท ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานที่สามารถผสานการทำงานได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านบุคคลกลาง หรือบริษัทฟรีแลนท์ โดยเฉพาะ สถาปนิก ที่ประจำหน้าที่อยู่ที่ 168 To Be Design ทุกคนล้วนเป็นมืออาชีพ พร้อมมอบหมายบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ

สอบถามข้อมูลการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design เพิ่มเติมติดต่อ

 • Tel : 083 – 916 – 9356 (แบงค์) 095 – 645 – 4665 (ออฟฟิศ) 02 – 038 – 6099 (ออฟฟิศ)
 • Website : https://www.168tobedesign.co.th/
 • Facebook page : 168 To Be Design Interior and Construction รับออกแบบตกแต่งภายใน
 • Facebook : https://www.facebook.com/168To8eDesign/?locale=th_TH
 • Instagram : 168_to_be_design
 • Line ID: @168tobedesign (มี @ ด้านหน้า)
Scroll to Top