fbpx

สแตนเลสที่นำมาบิ้วอิน มีกี่ประเภท

สแตนเลสที่นำมาบิ้วอิน มีกี่ประเภท

สแตนเลสที่นำมาบิ้วอิน มีกี่ประเภท

หากพูดถึงรูปแบบของการตกแต่งภายใน (Built-in) ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศ และความรู้สึกที่เรียบหรู ดูทันสมัยตามสไตล์  ที่ได้รับความนิยมมากๆ ในปัจจุบัน คือ สไตล์โมเดิร์น ที่ถือว่าเป็นรูปแบบการบิ้วอิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย แต่มากไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ด้วยความสวยงามจะเน้นไปที่วัสดุเนื้อแท้จริงเช่น อะลูมิเนียม สแตนเลส หิน เหล็ก กระจก และปูน มาเพิ่มลูกเล่น มาใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เกิดความหรูหรา สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์

นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถเลือกใช้ให้ตอบโจทย์กับการตกแต่งบ้าน ให้เกิดความหรูหราแล้ว ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถนำเอามาตกแต่งเพิ่มเป็นการเพิ่มบรรยากาศโดยรวมของการ บิ้วอิน ภายในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการให้ดูเรียบหรู ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น นั่นคือ อุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ประเภท คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม ที่มักจะนำเอามาตกแต่งร่วมกับสิ่งต่างๆ ได้มากมาย และวันนี้ก็ไม่พลาดที่ 168 to be design จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมให้มากขึ้นว่ามันคืออะไร?

และรวมไปถึง ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม ที่เราจะสามารถนำเอาไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ หรือส่วนต่างๆ ภายในบ้านตรงไหนได้บ้าง และรวมไปถึงเหตุผลที่สำคัญ ที่เป็นจุดเด่นที่จะทำให้เราตัดสินใจที่จะเลือกใช้คิ้วในการตกแต่ง

สำหรับความสำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้ เพราะปกติแล้วภายในวงการออกแบบตกแต่งภายใน มัณฑนากร( Interior Design) สถาปนิก(Architech) หรือกระทั่งผู้รับเหมา (Contractor) ซึ่งหน้าที่หลักๆ นั่นก็คือการดูแลทุกขั้นตอนเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการออกแบบภายใน ของสถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงามลงตัว โดยจะนำเรื่องของโครงสร้าง และ Function ที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้ นำเอามาเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อที่จะสามารถนำเอาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ และสามารถใช้งานได้จริงขององค์ประกอบภายในให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยที่นักออกแบบตกแต่งภายใน จะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคาร หรือที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากที่สุดในด้านของประโยชน์ในการใช้สอยที่สมเหตุสมผล โดยจะเป็นการอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมต่างๆ ของการใช้งานจริงเป็นสำคัญ ดังนั้น สำหรับอินทีเรีย (Interior Design) แล้ว มุมมองในแง่ของการเลือกออกแบบจะเน้นให้ความสำคัญกับ 4 วิธีคิด ที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใด กับสถานที่ไหน ดังนี้

วิธีคิดที่ 1 เน้นประโยชน์ใช้สอย

  • หลักคิดสำคัญในการออกแบบจะคำนึงถึงความเหมาะสม กับการใช้งาน หรือความสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีคิดที่ 2 เน้นความงามของรูปแบบ

  • หลักคิดนี้ จะคำนึงถึงองค์ประกอบของการเลือกสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้านความงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยม และกลมกลืนกับบรรยากาศ

วิธีคิดที่ 3 เน้นหลักของการจัดวาง

  • การพิจารณาว่าจะจัดวางตำแหน่งเครื่องเรือนเครื่องใช้อย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอยภายในห้อง เพื่อให้เกิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องว่าง และความกลมกลืน

วิธีคิดที่ 4 เน้นหลักจิตวิทยา

  • นักออกแบบจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยม และความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับในปัจจุบันกับความนิยมในการใช้อุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิง ที่นำเอามาใช้ร่วมกับการออกแบบการก่อสร้าง ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความิยมเป็นอย่างมาก ด้วยอิทธิพลที่เกิดขึ้นมาจากศิลปะทางตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันที่ผ่านกาลเวลาแห่ง ที่ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้มีมีไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้ในการประยุกต์การใช้งานอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น จึงทำให้เกิดความหลากหลายของดีไซน์ที่น่าสนใจ แต่ถ้าหาก จะให้พูดถึงเหตุผลหลักๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์หลัก ของจุดเริ่มต้นในการใช้งาน คิ้ว/กรุยเชิงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบิ้วออิน นั่นก็คือ เพื่อป้องขอบวัสดุ พื้นที่ต่างระดับไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ขอบกระเบื้อง หรือขอบผนัง

โดยที่ในปัจจุบันอุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิง ถือว่ามีผลิตออกมาให้เลือกใช้งานมากมายหลากหลายรูปแบบเป็นอย่างมาก ซึ่งจะคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมมากที่สุดของแต่ละพื้นที่นั้นๆ เช่น คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียมแต่งผนังตัว T,  คิ้วตัว U, ฉากอลูมิเนียมแต่งขอบตู้ ฯลฯ ซึ่งเรามักพบเห็นการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ ในสถานที่ที่มีบรรยากาศหรูหรา เช่น ตามงานโครงการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และรวมไปถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถสร้างบรรยากาศความหรูหราขึ้นมาได้เป็นอย่างดี ที่จะทำให้เราสามารถสัมผัส และรู้สึกได้นั่นเอง โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการออกแบบตกแต่งภายในที่เลือกใช้อุปกรณ์ คิ้ว/กรุยเชิงมาช่วยสร้างดีไซน์ตามผนังกำแพง ขอบกำแพง หรือแม้กระทั่งพื้นทางเดิน เรียกได้ว่า ผนัง หรือพื้นธรรมดาๆ พื้นที่เหล่านี้ก็สามารถถูกเนรมิตขึ้นมาให้ดูสวยงาม และมีความทันสมัยขึ้นมาได้ง่ายๆ ด้วย คิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส และ คิ้ว/กรุยเชิงอลูมิเนียม เรียกได้ว่า สะดวก สบาย ที่เหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างมาก

Scroll to Top