fbpx

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดจ้างอินทีเรีย

จากประสบการณ์ที่ผ่านเราพบว่าลูกค้าหลายท่านต้องเผชิญกับปัญหาและความกังวลจากการเลือกใช้บริการรับจ้างผู้รับเหมาบิ้วอินตกแต่งภายใน บางครั้งเองลูกค้าอาจยังไม่ได้ศึกษาหรือมีประสบการณ์ว่ากว่าจะออกมาเป็นงานชิ้นนึงจะต้องมีการพูดคุยรายละเอียดขั้นตอนการทำงานอะไรบ้าง และระหว่างการทำงานเจ้าของบ้านจะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงานหน้างานใดบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วงานหลักๆจะเป็นการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความต้องการกับมัณฑณากรหรือดีไซน์เนอร์เป็นหลัก บทความนี้จึงอยากร่วมแชร์เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจรายละเอียดงานว่าขั้นตอนการสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านกับบริษัทผู้รับเหมาตกแต่งภายในควรจะมีอะไรมีส่วนไหนบ้างที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำงาน มาก น้อย แตกต่างกัน รวมไปถึงขั้นตอนการคิดราคาออกแบบตกแต่งภายใน การเสนอราคาค่ารับเหมาตกแต่งและการชำระเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างการสื่อสารในการทำงานร่วมกันและเพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า หากคุณกำลังมองหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในไม่ควรพลาดบทความนี้

ตัวอย่างการจัดขั้นตอนการทำงานของมัณฑนากรอย่างเป็นระบบของ 168 ทูบีดีไซน์


โดยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนในการทำงานของมัณฑนากร แบ่งตามระยะงานได้ ดังนี้

อันดับแรก : PRESALE PROCESS 

ขั้นตอนนี้ถือเป็นหน้าด่านและพื้นฐานในการแนะนำตัวบริษัท ความสามารถความพร้อมและการตอบโจทย์การว่าจ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมทำความเข้าใจ และระบุข้อตกลงเบื้องต้นกัน เช่น ราคาขั้นต่ำ สถานที่ ประเภทรูปแบบงาน เป็นต้น โดยปกติแล้วบริษัทจะแนะนำตัวมัณฑนากรให้กับลูกค้า ชี้แจงความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะทาง แสดงประวัติ ผลงานในอดีต ระบบการทำงาน รวมไปถึงตัวอย่างหน้างานบิ้วอินจริง

เราจะมายกตัวอย่างคำถามหรือข้อมูลที่ตัวลูกค้ามักต้องเจอกับคำถามเพื่อลงรายละเอียด เช่น


1 มัณฑนากรหรือทางทีมงานบริษัทจะขอสอบถามรับฟังขอบเขตของงาน (Brief) จากลูกค้า พร้อมตั้งคำถามของโครงงานที่จะทำอย่างละเอียด จนกว่าจะเป็นที่เข้าใจในการปรับจูนกัน เราถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะเราจะเสนอข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ จากบรีฟแรกนี้ เพื่อความชัดเจนของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างของบริษัทมืออาชีพจะมีการบรีฟที่ดีที่ดีควรจะมีองค์ประกอบหลักๆของข้อมูลและคำถาม ดังต่อไปนี้
– ประวัติ ที่มา และลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
มีข้อจำกัดในการออกแบบหรือการดำเนินงานหน้างานหรือไม่ เช่น ห้ามมีเสียงรบกวน ห้าม่อสร้างตอนกลางวันเป็นต้น
แนวคิดเบื้องต้นที่ต้องการจากงานออกแบบ
รายละเอียดในการส่งมอบงานออกแบบ
งบประมาณในใจที่ตั้งไว้ เพื่อให้การวางแผนงบประมาณไม่บานปลาย
บริษัทออกแบบที่ดีมืออาชีพจริงควรจะต้องนำเสนอโครงงาน (Proposal) ต่อลูกค้า แสดงให้ลูกค้าเข้าใจถึงขอบเขตของงานที่ตนจะรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งเสนอแนวคิดการออกแบบในเบื้องต้น (Initial Concept) โดยทางทีมเซลหรือจะมัณพณากรเองก็ดีจะเป็นผู้นำเสนอราคาค่าออกแบบ พร้อมงบประมาณเบื้องต้นในการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้จะต้องทำการเจรจาต่อรองในรายละเอียดของโครงงาน รวมทั้งราคาค่าใช้จ่ายให้เป็นที่เข้าใจ ทำสัญญาว่าจ้าง ตกลงกฏเกณฑ์ต่างๆ และระบุเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนนี้

ลำดับที่ 2 : CONCEPTUAL AND DESIGN DEVELOPMENT ขั้นตอนพัฒนางานออกแบบ เราสามารถแบ่งตามหลักการของผู้ประกอบการมืออาชีพ ดังนี้

1. Discover : ค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้
มัณฑนากรหรือดีไซเนอร์จะต้องเริ่มต้นหาแรงบันดาลใจจากข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า ไอเดียหรอสไตล์การตกแต่งที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียตกแต่งหรูหราลักซัวรี่ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นหรือโมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ ตกแต่งสไตล์คลาสสิค ตกแต่งสไตล์มินิมอล เป็นต้น เพื่อหาจุดร่วมของการออกแบบกับโจทย์ความชื่นชอบของลูกค้า
2. Define : ประมวลผลและพัฒนาแผนการทำงาน
ขั้นตอนนี้มัณฑนากรจะเข้าสู่กระบวนการตกผลึกกับทีมงานหลังบ้าน หาคำตอบในวัตถุประสงค์ของลูกค้า รวมถึงวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการ และทำความเข้าใจแผนงานกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับตรงกัน เพื่อให้งานออกมาอย่างเป้นขั้นตอน เพราะเราเชื่อว่าการวางแผนที่ดีอย่างเป้นระบบจะช่วยให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์ไร้ที่ติ
3. Develop : พัฒนางานออกแบบ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขั้นตอนนี้มักใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายการออกแบบ รวมถึงความลังเลใจของการปรับเปลี่ยนแบบไปมาจากลูกค้า ซึ่งบางครั้งถือเป็นเรื่องปกติ มัณฑนากรเริ่มลงมือทำงานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับโจทย์ของลูกค้า (Design Development) ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงแบบ ทั้งในเรื่องของ Layout วัสดุที่จะใช้ Materials จนมั่นใจอย่างชัดเจนแล้วว่าทางลูกค้าพึงพอใจกับงานที่จะออกมา ถึงจะเริ่มเข้าสู่การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง (Detailing Design / Construction Drawing)
4. Delivery : ส่งมอบโครงงานออกแบบ
ในขั้นตอนนี้ไมัณฑนากรหรือดีไซนเนอร์ จะส่งมอบสื่อสารโครงงานออกแบบที่สมบูรณ์ (พร้อมรายละเอียดในการก่อสร้าง และแผนผังประกอบ) ส่งต่อให้ทีมงานที่ดูแลหน้างานก่อสร้าง และทำการชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของมัณฑนากรจะยังไม่จบลงตรงนี้ เพราะในระหว่างการก่อสร้าง อาจจะต้องมีการควบคุมตรวจสอบชี้แจงงานเป็นระยะๆซึ่งมัณฑนากรควรต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นกับลูกค้าเจ้าของพื้นที่

บริษัทรับจ้างบิ้วอินตกแต่งภายในรวมถึงมัณฑณากรไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงให้คำปรึกษาเรื่องสไตล์การออกแบบต่างๆ เช่น Modern Luxury , Luxury, Modern contemporary ยังต้องรวมไปถึง ไอเดียการตกแต่งแต่ละห้อง เช่นการตกแต่งห้องรับแขก การตกแต่งห้องครัว การตกแต่งห้องนอน ซึ่งมักจะมีรายละเอยีดของ สี พื้นผิว วัสดุ เฟอร์นิเจอร์ แสง พื้นที่ว่าง และรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย

การนำเสนอไม่ได้จำกัดแค่งานออกแบบเท่านั้น แต่ได้เข้ามามีบทบาทในรายละเอียดที่กว้างขึ้น โดยต้องทำความเข้าใจในมิติอื่นๆ ด้วย เช่น การตลาด เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ เพราะทุกองค์ประกอบข้างต้นล้วนเป็นวัตถุดิบทางความคิดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการออกแบบได้ทั้งสิ้น

Scroll to Top