fbpx

เติมเต็มห้องนอนในฝัน ด้วยนักออกแบบตกแต่งมืออาชีพที่168 To Be Design

เติมเต็มห้องนอนในฝัน ด้วยนักออกแบบตกแต่งมืออาชีพที่168 To Be Design

เติมเต็มห้องนอนในฝัน ด้วยนักออกแบบตกแต่งมืออาชีพที่168 To Be Design

ปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาต่อยอดการใช้งานออกมาที่หลากหลายเป็นอย่างมาก โดยที่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเอามาใช้งานเช่นเดียวกัน เพราะในตอนนี้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติมาใช้งาน เพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการออกแบบ ตกแต่งภายในบ้านแล้ว หลายท่านอาจยังนึกถึงการสเก็ตช์ภาพด้วยมือ หรือการออกแบบผ่านโปรแกรมในรูปแบบ 2 มิติเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว นวัตกรรมการออกแบบบ้าน ตกแต่งภายในบ้านทุกวันนี้นั้น สามารถก้ามล้ำจินตนาการต่างๆ ออกมาได้โดกยการจำลองแบบมาในรูปแบบ 3 มิติได้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีของการออกแบบบ้าน 3 มิตินั้นมีมากมาย โดยที่วันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบจำลอง 3 มิติ ว่าจะมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานอย่างไรได้บ้าง

แบบจำลอง 3 มิติ คืออะไร?

แบบจำลอง 3 มิติ คือ การจำลองภาพสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารทำให้การออกแบบต่างๆ ออกมาได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด ที่ลูกค้าสามารถเห็นภาพดังกล่าวออกมาได้ตรงกับความต้องการที่สุด โดยที่จะสามารถเห็นแบบจำลองนั้นได้จากทุกมุมมองใน 3 มิติ ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวลึก ที่เรียกได้ว่าแบบจำลองที่นำเสนอออกมาจะมีความสมจริงมากที่สุด ซึ่งจะมีความแตกต่างจากแบบจำลอง 2 มิติ ที่ยังไม่สามารถเจาะลึกได้ถึงแนวลึก โดยที่แบบจำลอง 3 มิติจึงเปรียบเสมือนการจำลองสภาพการออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน ที่จะทำให้บรรยากาศออกมาเสมือนจริงมากที่สุด โดยที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์เดียวกันได้ เพราะรูปแบบภาพที่ได้เห็นจะสามารถเห็นภาพร่วมกันได้มากที่สุดที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่สมบูรณ์แบบ

ประโยชน์ของแบบจำลอง 3 มิติ ในการนำเอามาใช้ตกแต่งห้องนอน

เพราะว่าห้องนอนถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นพื้นที่ที่มีรายละเอียดต่างๆ มากมาย ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพักผ่อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การนำเอาประโยชน์ของแบบจำลอง 3 มิติมาใช้งาน เพราะก่อนลงมือลูกค้า กับสถาปนิก จะสามารถเห็นภาพในจินตนาการได้ตรงกัน ซึ่งจะสามารถทำให้ห้องออกมาได้สมบูรณ์แบบ เติมเต็มความฝันได้อย่างดีที่สุด

ทำให้เจ้าของบ้านเห็นภาพมากขึ้น

บางครั้งการร่างแบบ 2 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอออกมาด้วยโปรแกรม หรือจะเขียนด้วยมือ ไม่ว่านำเสนออกมาในรูปแบบไหนเจ้าของบ้าน ก็อาจจะยังไม่สามารถเห็นภาพว่าผลงานได้อย่างชัดเจน ว่าพื้นที่ที่ต้องการจะออกมาในลักษณะไหน และตรงกับความต้องการหรือไม่ เพราะแบบจำลอง 2 มิติจะแสดงแค่รายละเอียดบางส่วนของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ แต่สำหรับการใช้งานแบบจำลอง 3 มิติ จะสามารถทำให้เจ้าของบ้านเข้าใจถึงรายละเอียด ภายในองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และรวมไปถึงภาพรวมที่เมื่อเสร็จแล้วจะออกมาในรูปแบบไหน ได้อย่างละเอียดมากกว่า โดยที่ไม่ต้องอาศัยข้อมูลทางเทคนิค เพียงแค่เห็นแบบก็สามารถเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างง่ายๆ ทันที

ยกระดับการออกแบบ และการก่อสร้างให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

สำหรับการออกแบบการก่อสร้างด้วยแบบจำลอง 3 มิติ จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการผสานงานในแต่ละภาคส่วนให้สามารถเกิดผลงานที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่จะสามารถทำให้สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้มองเห็นถึงโครงสร้างที่ต้องการออกแบบให้ออกมาเป็นภาพเดียวกัน ที่จะแสดงถึงความต้องการในการตกแต่งภายในได้อย่างชัดเจน และสามารถจำลององค์ประกอบต่างๆ เพิ่มเติมออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลที่นำเสนอออกมาจะสามารถเจาะลึกไปในรายละเอียดต่างๆ ได้ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ประปา ไฟฟ้า และความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งจะสามารถทำให้การออกแบบ และตกแต่งภายในเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ลดข้อผิดพลาดของงานออกแบบภายใน ตกแต่งภายในที่อาจเกิดขึ้น

การใช้แบบจำลอง 3 มิติในขั้นตอนการออกแบบภายใน และการตกแต่งภายใน จะสามารถทำให้ทุกฝ่ายได้เห็นภาพรวม ว่าจุดไหนมีปัญหา จุดไหนควรแก้ไข และจุดไหนถ้าแก้ไขแล้ว ผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร สามารถเห็นข้อผิดพลาด และผลกระทบต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบงาน โดยที่จะสามารถก่อสร้าง ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน หรือแม้กระทั่งแก้ไขผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่จะสามารถลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ทั้งเกิดขึ้น และมีโอกาสเกิดขึ้นของงานออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน ที่อาจจะส่งผลโดยตรงต่อขั้นตอนการดำเนินงานจริง ที่อาจจะทำให้งานล่าช้า เสร็จได้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ทั้งสิ้น

เพราะการออกแบบ ตกแต่งบ้านด้วยแบบจำลอง 3 มิติ ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาออกมาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อทั้งตัวเจ้าของบ้าน และนักออกแบบตกแต่งภายในเอง เนื่องจากทำให้เห็นภาพรวม และรายละเอียดปลีกย่อยของบ้านได้อย่างชัดเจนและเสมือนจริง ช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย และทำให้บ้านในฝันของเจ้าของบ้านสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไม่ยาก

168 To Be Design บริการออกแบบตกแต่งภายใน โดย Interior Designer มืออาชีพ

โดยทีในปัจจุบัน 168 To Be Design บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในชื่อดัง ที่ได้เปิดให้บริการเกี่ยวกับเรื่องรับออกแบบ และตกแต่งภายในแบบครบวงจรโดย Interior Designer มืออาชีพ ที่มีความชำนาญในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายในระดับโลก รับออกแบบภายในตามสไตล์ในฝันของคุณ ที่จะเนรมิตพื้นที่ภายในห้องนอนของคุณให้ออกมาตอบโจทย์การใช้งาน ที่จะเติมเต็มห้องนอนให้ฝัน ให้กลายเป็นจริงได้ ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานสูงสุด ทั้งระบบไฟ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม

ทุกขั้นตอนที่ผ่านการดูแลโดย 168 To Be Design จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการอย่างแม้จริง ทั้งในด้านความสวยงาม และการใช้งาน ที่จะออกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว พร้อมกันนี้ 168 To Be Design ยังคงเปิดบริการให้คนที่มีความสนใจสามารถเข้ามาปรึกษา โดยที่จะมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และรวมไปถึงการให้บริการออกแบบแบบ 3 มิติที่ทันสมัยที่สุด ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพงานออกแบบได้อย่างชัดเจนทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจที่สุด
168 TO BE DESIGN INTERIOR AND CONSTRUCTION

ผู้นำอันดับ 1 ด้านการออกแบบทุกประเภท ระดับไฮเอนด์ ลัคชัวรี่ บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน

168 ทูบีดีไซน์ อินทีเรียไฮเอนด์ พร้อมแล้วกับการ พลิกโฉมงานอินทีเรีย ปลดล็อคประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสความสุขแห่งการอยู่อาศัยมากกว่าที่เคย

บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด (168 To Be Design)

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08:00 น. - 17:00 น.

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง

Tel : ช่องทางการติดต่อ

083 916 9356 (แบงค์)

094 512 5554 (ทราย)

095 645 4665 (ออฟฟิศ)

02 038 6099 (ออฟฟิศ)

Website : https://www.168tobedesign.co.th/

Facebook page: 168 To Be Design Interior and Construction รับออกแบบตกแต่งภายใน Facebook : https://www.facebook.com/168To8eDesign/?locale=th_TH

Instagram : 168_to_be_design

Line ID: @168tobedesign (มี @ ด้านหน้า) https://lin.ee/l5V6cG7

 

 

 

 

Scroll to Top