จ้างอินทีเรียต้องจ่ายอะไรบ้าง

จากประสบการณ์ที่ผ่านเราพบว่าลูกค้าหลายท่านต้องเผชิญกับปัญหาและความกังวลจากการเลือกใช้บริการรับจ้างผู้รับเหมาบิ้วอินตกแต่งภายใน โดยเฉพาะเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ อยู่ในงบประมาณหรือไม่

บทความนี้

จึงอยากร่วมแชร์เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจรายละเอียดงานว่าขั้นตอนการสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านกับบริษัทผู้รับเหมาตกแต่งภายในควรจะมีอะไรมีส่วนไหนบ้างที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำงาน มาก น้อย แตกต่างกัน รวมไปถึงขั้นตอนการเสนอราคาและการชำระเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีความกระจ่างและอุ่นใจในการเลือกใช้บริการหาผู้รับเหมาบิ้วอินเพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์หากคุณกำลังมองหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในควรพิจารณา ดังนี้

real_work_17

การคิดค่าบริการและค่าจ้างอินทีเรีย

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่างานอินทีเรียถือเป็นศิลปะแขนงนึง ไม่ได้มีการกำหนดคามาตรฐานได้เหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ยากต่อการเปรียบเทียบราคาเนื่องจากความแตกต่างขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ฝีมือทักษะควาทสามารถ ชื่อเสียง สไตล์การออกแบบ วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่ง ความมากน้อยของปริมาณงานตกแต่ง ขนาดของโครงการ ระยะทางการเดินทาง เป็นต้น

ดังนั้นการประเมินราคาค่าออกแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแบ่งตามโครงสร้างของงานบริการและงานผลิต ได้เป็นส่วนหลัก ดังนี้   ดูโครงสร้างของงานบริการและงานผลิตทั้ง 5 ส่วน

ควรจ่ายค่าจ้างตอนไหนแบ่งจ่ายอย่างไร

หากผู้ว่าจ้างตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญนั่นคือการเซ็นต์สัญญาว่าจ้างอย่างป็นลายลักษณ์อักษร ตรงนี้จะเรียว่า “เอกสารสัญญาก่อสร้าง ในเอกสารสัญญาก่อสร้างเพื่อเริ่มงานก่อสร้างของทาง 168 ทูบีดีไซน์ มีรายละเอียดการชำระเงินแบ่งเป็น งวดดังนี้

 ○  งวดที่ 1: 40 %
เมื่อ วันที่เซ็นสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นการตกลงว่าจ้าง และจะเริ่มงานก่อสร้างทันทีตามรายละเอียดข้อความเนื้อหาที่ระบุในสัญญา

 ○  งวดที่ 2: 30 %
เมื่อ ปริมาณงานมีความคืบหน้าประมาณ 50% -60% ตรงนี้จะเริ่มเห็นงานอย่างเป็นรูปเป็นร่างจนถึงขั้นเริ่มประกอบติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินในหลายๆส่วนแล้ว

 ○  งวดที่ 3: 20 %
เมื่อ หลังจากประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมด

 ○  งวดที่ 4: 5 %
เมื่อ หลังจากเก็บรายละเอียดงาน ทำความสะอาด

 ○  งวดที่ 5: 5 %
ส่งมอบงานและมีการตรวจรับงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราการคิดค่าบริการ

ปกติแล้วงานอินทีเรียไม่มีมาตรฐานการคิดราคาที่ชัดเจน ต้องมีการพิจารณาควบคู่หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของเฟอร์นิเจอร์ วัสดุที่ใช้ รวมถึงสไตล์การออกแบบตกแต่ง ลวดลายความวิจิตรบรรจงของตัวงาน เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น  การตกแต่งสไตล์คลาสสิคเป็นงานตกแต่งที่มีราคาแพงสุดทางบริษัทมีอัตราการคิดค่าบริการอยู่ระหว่าง 30,000-80,000. บาท เป็นสไตล์ที่ใช้ความวิจิตรบรรจงละเอียดอ่อนมาก มักจะสะท้อนการใช้ชีวิตอันหรูหรามั่งคั่ง  ภายในมักจะต้องตกแต่งด้วยวัสดุล้ำค่ารูปทรงเส้นขอบต้องอ่อนช้อยชัดเจน วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นเกรดพรีเมี่ยม ไม่ว่าจะเป็นงานหินอ่อน ผ้าสักหลาด วัสดุตกแต่งสีทอง เพื่อให้งานออกมาดูสูงส่งงดงาม

งานผลิตต้องใช้ความปราณีตละเอียดอ่อนและใช้เวลามากที่สุด  หรือยกตัวอย่างงานประเภทกลุ่มธุรกิจ เช่น คลินิกเสริมความงาม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม ราคาจะแตกต่างจากบ้านพักอาศัยทั่วไป เพราะงานประเภทนี้จะมีรายละเอียดเนื้องานและความซับซ้อนมากกว่าทั้งการจัดการพื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ การวางระบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนกว่าบ้านพักทั่วไป การวางทางสัญจร ออกแบบฟังก์ชั่นพื้นฐานตามประเภทธุรกิจ รวมถึงการส่งทีมงานศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของลูกค้า เพื่อดูวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการนั้นๆ ให้เกิดการนำเสนอเด่นชัดตราตรึงใจผู้ใช้บริการและตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่แท้จริง

ช่วงราคาค่าออกแบบ — กลุ่มบ้านพักอาศัย

กลุ่มบ้านพักอาศัย จะเป็นการคิดราคาตามพื้นที่จริงของการออกแบบ ช่วงราคาของการออกแบบมักจะแบ่งตามขนาดของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่บางส่วนมักเป็นพื้นที่เปิดโล่งกว้าง เมื่อเทียบราคาต่อตารางมักจะมีโอกาศที่ราคาต่อพื้นที่จะถูกกว่าพื้นที่การออกแบบที่มีขนาดเล็ก

หมายเหตุ:
1. ราคาเบื้องต้นเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบและปัจจัยอื่นๆ
2. ฟรี ค่าออกแบบ กรณีลูกค้าทำสัญญา turn key

ช่วงราคาค่าออกแบบ — กลุ่มธุรกิจหรือร้านค้า

การออกแบบงานประเภทนี้จะมีรายละเอียดความยากของตัวเนื้องานที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งการจัดพื้นที่ใช้สอย การวางระบบ การออกแบบพิจารณาเส้นทางสัญจร เป็นต้น จึงทำให้งานออกแบบกลุ่มนี้จะมีราคาสูงกว่างานออกแบบบ้านพักอาศัยทั่วไป

ช่วงราคาค่ารับเหมาตกแต่งภายใน

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการตกแต่งภายในมีปัจัยหลายอย่างที่มีผลต่อราคา ทั้งในแง่ของสไตล์การออกแบบ วัสดุที่ใช้ตกแต่งตามแนวทางการออกแบบ เช่น หินอ่อน พื้นบัว การกรุผนัง กระจกแต่ง คิ้วสแตนเลส ตู้ไม้ ตู้กระจก ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุราคาอย่างแม่นยำในเบื้องต้นได้ จนกว่าจะสรุปงานออกแบบและ BOQ แต่เราพอสามารถแจ้งช่วงของการประเมิณราคาให้ลูกค้าเบื้องต้นได้ ประมาณนึงโดยพิจารณาจากการวัดพื้นที่หน้างานจริงประกอบกับแบบแปลนและสไตล์เบื้องต้นที่ลูกค้าอยากได้ ตัวอย่างช่วงราคาตามสไตล์งานออกแบบ มีดังนี้

Modern Luxury Design

modern_luxury

ค่ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในโดยประมาณ

 15,000-55,000 บาท / ตร.ม.

Modern Classic Design

modern_classic

ค่ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในโดยประมาณ

 15,000-55,000 บาท / ตร.ม.

Modern Contemporary

modern_contemporary

ค่ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในโดยประมาณ

10,000-30,000 บาท / ตร.ม.

Modern Design

modern

ค่ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในโดยประมาณ

8,000-30,000 บาท / ตร.ม.

Classic Design

classic

ค่ารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในโดยประมาณ

20,000-60,000 บาท / ตร.ม.

ทั้งนี้หากลูกค้าตกลงว่าจ้างงานรับเหมาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปทางเราจะบริการค่าออกแบบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการจากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา
โดยเบื้องต้น ราคาที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามเนื้องานที่เกิดขึ้นจริง

Scroll to Top