fbpx

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design เพื่อความสวยงาม

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design เพื่อความสวยงาม

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design เพื่อความสวยงาม

มัณฑนากร หรือนักออกแบ เป็นการนำเอาศิลปะมาออกแบบ และตกแต่งงานสถาปัตยกรรม หรือนำมาใช้สำหรับการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความทันสมัย ความโดดเด่น ที่มาพร้อมกับประโยชน์ในการใช้งานของพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการออกแบบตกแต่งภายใน มีลักษณะงานที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ประโยชน์จากการใช้สอย ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึง และให้ความสำคัญนั่นก็คือ ราคาค่าใช้จ่าย เพราะทุกส่วนต้องนำเสนอออกมาในราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผลมากที่สุด โดยเฉพาะกับการเลือกใช้บริการบริษัทตกแต่งภายในชั้นนำ ที่จะต้องช่วยลดค่าใช้จ่าย นำเสนอผลงานที่สามารถควบคุมงบประมาณได้ โดยที่การออกแบบตกแต่งภายในนี้อาจเป็นงานออกแบบจากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้สวยงามยิ่งขึ้น หรือเป็นงานที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยนักออกแบบตกแต่งภายใน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะขึ้นอยู่กับมัณฑนากรทั้งหมดที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการออกแบบ และตกแต่ง

ออกแบบ และตกแต่งภายใน คืออะไร

การออกแบบ และตกแต่งภายใน คือการออกแบบพื้นที่ สถานที่ต่างๆ เพื่อทำการจัดระเบียบ และตกแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอย และในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจากการวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณาเลือกรูปแบบสไตล์ จากนั้นจึงทำการเลือกวัสดุเข้ามาตกแต่งในส่วนประกอบต่างๆ มีการกำหนดสี เลือกโทนสีที่เหมาะสม รวมไปถึงแสง ไม่ว่าจะมาจากแสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากแสงไฟต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มทำการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ทั้งหมดจำเป็นต้องการมีผสมผสานการดำเนินการที่ควบคู่กันไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นการได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง 168 To Be Design จะช่วยให้งานออกแบบ และตกแต่งภายในออกมามีความโดดเด่น และสมบูรณ์แบบได้มากที่สุด โดยเฉพาะกับขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

168 To Be Design กับขั้นตอนการให้คำปรึกษา และข้อข้อมูล

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา และข้อข้อมูล เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการออกแบบโดยตรง โดยที่จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ว่าจ้าง กับลูกค้า ซึ่งที่ 168 To Be Design เราจะมีการติดต่อ ผสานงานกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงมีการนัดเพื่อพบปะ และพูดคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน ที่จะมีมากกว่าหนึ่งครั้งอย่างแน่นอน เพราะการพูดคุย และปรึกษากันโดยตรงจะช่วยให้สามารถปรับความเข้าใจต่างๆ นำเสนอผลงานไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งหมด ลดความผิดพลาดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาได้ ขั้นตอนนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงมาตรฐานในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

168 To Be Design กับขั้นตอนการวางผัง และนำเสนอแนวคิดการออกแบบขั้นต้น

ขั้นตอนการวางผัง และนำเสนอแนวคิดการออกแบบขั้นต้น เป็นขั้นตอนการวางแนวความคิดของนักออกแบบให้ลูกค้าได้นำไปพิจารณาอย่างคร่าวๆ โดยที่นักออกแบบจะต้องออกแบบ และวางผังพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของพื้นที่ รวมไปถึงการพิจารณารูปแบบที่จะใช้สำหรับงานออกแบบ และการแบ่งพื้นที่การใช้งาน เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ต่างๆ ได้มากที่สุด เพราะการวางผัง และนำเสนอแนวคิดที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยทำให้การตัดสินใจทั้งของผู้ว่าจ้าง และนักออกแบบที่มีส่วนร่วมด้วยกันออกมาในตัวเลือกที่เหมาะสม และถูกต้องมากที่สุด

168 To Be Design กับขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น

ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น จะเป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะต้องทำการนำเสนอแบบร่าง เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ ตามรูปแบบที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวความคิด แผนผัง พื้นที่การใช้งาน และการตกแต่งปลีกย่อย เพื่อที่จะสามารถนำเสนอจินตนาการที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงรูปแบบการออกแบบ และตกแต่งภายในได้ทั้งหมด โดยที่ปัจจุบันการนำเสนอแบบร่างขั้นต้นก็สามารถนำเสนอได้หลากหลายวิธี ตามความถนัดของนักออกแบบ และตามความเข้าใจของผู้ว่าจ้าง

168 To Be Design กับขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย จะเป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะนำร่างแบบขั้นต้นมาพัฒนา และเสริมสร้างไอเดียต่างๆ เข้าไป เพื่อนำมาเสนอให้กับลูกค้าได้ดู และตัดสินใจอีกครั้ง โดยที่ในส่วนนี้จะเป็นผลงานที่มีความใกล้เคียงกับผลงานการออกแบบจริงมากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำเสนองานแบบภาพ Perspective หรือแบบ Model ที่จะมีความเสมือนจริง สามารถดูรายละเอียดของส่วนต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะถ้าหากมีส่วนไหนที่ต้องการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และแก้ไข ก็จะสามารถแจ้งได้ทันที เป็นวิธีที่จะลดความผิดพลาดได้ดีที่สุด

168 To Be Design กับขั้นตอนการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

ขั้นตอนการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด จะเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้เห็นตัวเลือกของวัสดุทั้งหมด โดยที่นักออกแบบ จะเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมมากที่สุด นำเสนอผ่านข้อดี ข้อเสีย ต่างๆ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ และตกแต่งภายในได้ทั้งหมด โดยที่นักออกแบบจะทำการอ้างอิงจากแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ผ่านการอนุมัติมาแล้วเป็นหลัก วัสดุทั้งหมดจะถูกนำเข้ามาโดยพาสเนอร์ทางธุรกิจโดยตรง เพราะฉะนั้นจะได้คุณภาพที่ดีที่สุด ที่มาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผลมากที่สุดอีกด้วย

168 To Be Design กับขั้นตอนการเขียนแบบรายละเอียด

ขั้นตอนการเขียนแบบรายละเอียด จะเป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะเขียนแบบอย่างละเอียด และทำการพิมพ์แบบฉบับร่างออกมา เพื่อนำมาเสนอให้กับลูกค้าได้ทำการพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งแบบรายละเอียดนี้จะต้องถูกเขียนขึ้นมาตามหลักสากล และมาตรฐาน โดยที่แบบร่างขั้นสุดท้ายนี้จะต้องผ่านการอนุมัติมาแล้ว โดยส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 15 – 30 วัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญ และพื้นที่หน้างาน โดยที่ลูกค้าสามารถทำการแจ้งขอปรับรายละเอียดต่างๆ กับนักออกแบบได้ตามความเหมาะสม และเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ก็จะทำการตีพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับจริงเป็นอันเสร็จสิ้น

สนใจออกแบบ และตกแต่งภายในที่ 168 To Be Design ติดต่อได้ที่

  • Tel : 083 – 916 – 9356 (แบงค์) 095 – 645 – 4665 (ออฟฟิศ) 02 – 038 – 6099 (ออฟฟิศ)
  • Website : https://www.168tobedesign.co.th/
  • Facebook page : 168 To Be Design Interior and Construction รับออกแบบตกแต่งภายใน
  • Facebook : https://www.facebook.com/168To8eDesign/?locale=th_TH
  • Instagram : 168_to_be_design
  • Line ID: @168tobedesign (มี @ ด้านหน้า)
Scroll to Top