fbpx

โครงการแจกข้าวสารปันสุข

กิจกรรมที่ทาง 168 ทูบีดีไซน์ จัดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่การแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ เน้นแบ่งปันสิ่งของคุณภาพดี ใช้งานได้จริง การจัดเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก

โดยปีนี้ทาง 168 ทูบีดีไซน์ ได้เลือกบริจาคข้าวสารในโครงการแจกข้าวสารปันสุข จำนวน 100 กิโลกรัม แก่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ซึ่งรับดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี นับแต่มีสถาณการณ์โควิดจนถึงปัจจุบัน ทางบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดได้งดกิจกรรมการเยี่ยมเยือนเด็กในความดูแล เหลือเพียงการเลี้ยงอาหารน้องๆ และบริจาคสิ่งของแทน

บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ตั้งอยู่ที่ 8/1 หมู่ 1 ซ.ติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยทางบ้านเด็กอ่อนรับบริจาคของหลากหลายชนิด เพื่อใช้ดูแลน้องๆ ในมูลนิธิ ผู้สนใจสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หรือเฟสบุคเพื่อนัดหมายเข้าบริจาคสิ่งของได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

168 ทูบีดีไซน์ มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และไม่ลืมแบ่งปันให้แก่ผู้ขาดโอกาส โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสได้แบ่งปันอีกในโอกาสต่อไปโครงการแจกข้าวสารปันสุข

168 ทูบีดีไซน์ มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และไม่ลืมแบ่งปันให้แก่ผู้ขาดโอกาส โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสได้แบ่งปันอีกในโอกาสต่อไป

Scroll to Top