fbpx

168 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกงานกับทางเรา

168 ทูบีดีไซน์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมฝึกงานกับทางเรา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงหน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เผชิญหน้างานจริง รู้จักแก้ปัญหา พร้อมกับปลูกฝังเรื่องการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกธุรกิจจริงต่อไป

Scroll to Top