fbpx

Behind the scene ” กว่าจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้”

Behind the scene ” กว่าจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้” ปัจจุบันวัสดุงานตกแต่งบ้านยอดนิยมและมักถูกใช้มากที่สุดหนีไม่พ้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตอนนี้ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ในในวงการอุตสาหกรรมตกแต่งบ้าน สามารถแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามลักษณะการติดตั้งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

1. เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ (Built-in furniture หรือ Fixed furniture) ออกแบบเพื่อติดตั้งสาหรับพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ยากที่จะเคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ ซึ่งมีความแข็งแรงสูงมาก มีรูปแบบเฉพาะตัว ให้มิติมุมมองที่หรูหรา (Elegance) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) แต่ย่อมแลกกับราคาที่ต้องจ่ายสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณงานและความยุ่งยากซับซ้อนของการทำงาน เพราะงาน build in เปรียบเสมือนงาน craft ทำมือ ต้องใช้ความละเอียดประณีตสูง

2. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable furniture หรือ Loose furniture) ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยจะผลิตสำเร็จที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วนามาวางในหน่วยงาน ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยได้จาก ตัวอย่างที่มีอยู่จริงในร้านค้าได้ มีราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ แต่จะพบปัญหาเรื่องการสะสมตัวของฝุ่น

3. เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down furniture) เป็นการรวมเอาข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ ทั้งสองระบบแรกเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ ในขณะที่มีการผลิตที่เกือบจะสำเร็จรูปจาก โรงงาน เพียงแต่นำมาติดตั้งประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญงาน และใช้เวลาไม่นานนัก ทำให้ลดปัญหาเรื่องฝุ่นไม้ และกลิ่นสีในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี มีราคาถูก แต่อายุการใช้งานสั้นมาก ผุพังเสียหายง่าย

แต่สำหรับงาน build in ที่ทาง 168 ทูบีดีไซน์ ของเราใช้ส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีขั้นตอนรายละเอียดที่ประณีตผ่านขั้นตอนการขึ้นงานหลายขั้นตอน บทความนี้เราขอยกตัวอย่างเปิดเผยขั้นตอนของการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่สามารถผลิตออกมาได้อย่างสวยงามประณีต ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกชนิดไม้และการตัดไม้ตามงานออกแบบเบื้องต้น ไม้ส่วนแรกนี้จะต้องอัดน้ำยา และอบแห้งแล้วนำมาตัดขนาดเป็นท่อนๆตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ไสไม้และขึ้นรูปไม้ตรง นำไม้แปรรูปที่ได้จากการตัดมาไสทำให้เรียบร้อย และเป็นการปรับขนาดไม้ให้ใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ต้องการแล้วจึงนำไปเข้าเครื่องไส

ขั้นตอนที่ 3 ตัดตามแบบเป็นชิ้นงาน เป็นการตัดขนาดตามแบบของชิ้นงาน หลังจากที่ชิ้นงานได้ผ่านขั้นตอนการขึ้นรูป

ขั้นตอนที่ 4 เจาะรูเดือยและทำเดือย โดยนำไม้ที่ผ่านขั้นตอนการตัดขนาดมาเจาะรู หรือทำเดือยเพื่อเป็นส่วนยึดกันระหว่างชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 5 ประสานไม้ โดยนำไม้ที่ผ่านขั้นตอนการไสปรับหน้ามาอัดประสานด้วยเครื่องอัดประสานให้ เป็นแผ่นโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม

ขั้นตอนที่ 6 ขัดให้เรียบ โดยนำชิ้นงานมาขัดด้วยเครื่องขัดเพื่อลบรอยไสให้เรียบ

ขั้นตอนที่ 7 ชุบน้ำยา ชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำเสร็จแล้ว จะนำมาชุบน้ำยาเพื่อป้องกันปลวกหรือมอดเจาะทำลายเนื้อไม้สำหรับกลุ่มไม้ที่ไม่กันปลวก

ขั้นตอนที่ 8 ทำสีโดยนำชิ้นงานที่ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ มาทำสีตามวิธีการตั้งแต่ อุดแต่ง ขัดผิวย้อมสี พ่นรองพื้น ขัดตกแต่งผิว พ่น เคลือบผิวหน้า เป็นต้น ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาการทำงานมากที่สุด ต้องอาศัยฝีมือและประณีตละเอียดอ่อนไม่น้อยไปกว่าการไสตกแต่งไม้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพเก็บทำความสะอาดชิ้นงานโดยทีมตรวจหน้างานก่อนส่งงานให้ลูกค้า

สำหรับบทความต่อไปเราจะมาแชร์รายละเอียดว่ากลุ่มขั้นตอนการทำงานแต่ละส่วนมีชื่อการเรียกในวงการอุตสาหกรรมว่าอะไรกันบ้าง

ช่องทางการเยี่ยมชมผลงาน

Facebook: 168 To Be Design Interior and Construction

Instagram:168_to_be_design

Pinterest:168tobedesign

TikTok: 168tobedesign

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

095 645 4665 (บี)

083 916 9356 (แบงค์)

094 512 5554 (ทราย)

Line @168tobedesign

Scroll to Top